Multikurs ÅEC/Forspaddling

Grundkurs  med inkluderad examination för att uppfylla kunskapskraven för ÅEC Riverclass. Allt enligt  Paddelpasset "Grön nivå fors"  (Svenska kanotförbundets normer).

 

Dag 1 handlar om Grundläggande kunskaper om forspaddling och säkerhet i Fors. Denna dag använder vi forskajaker för att träna tekniker och bli van vattnet. Det tränas också räddning av olika slag runt och i strömmande vatten.  Dag 2 paddlar vi dels en tur där gårdagens övningar tillämpas och det utförs en Examination där vi säkerställer att paddlaren kan välja och paddla en linje nedför en fors klass II i sin tilltänkta tävlingsutrustning.  

Även 1-dagars kurser  alt 3 tim examinationer för erfarna paddlare utförs på önskemål. 

Planerade kurs/ examinationstillfällen 2018

Anmäl dig här!